CHẠY Ô TÔ ĐƯỜNG NÚI

Việt Nam ta có ¾ diện tích là đồi núi mà đường núi ở nước ta chưa được đầu tư xây dựng khang trang như ở đồng bằng vì vậy những đoạn đường đèo, đường núi khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông như xe máy, xe ô tô rất nguy hiểm. Nếu…